Compromesos amb el medi ambient

Medi ambient

Norma ISO 14001-2004

Consciència, Compromís i Coherència

El Circuit de Barcelona-Catalunya va rebre el 2008 el certificat on es manifesta que el sistema de gestió mediambiental del traçat català reuneix els requisits de la norma ISO 14001-2004 per les activitats d’organització d’espectacles i lloguer d’instal·lacions. El Circuit, al rebre aquesta certificació, va posicionar-se com a únic circuit del món en obtenir aquesta norma.

Amb aquesta certificació, el Circuit s’ha compromès a una millora continua del comportament mediambiental de l’empresa, reconeixent la seva responsabilitat davant el medi ambient i imposant-se com a principal objectiu reduir de forma progressiva i continuada els efectes negatius sobre el medi ambient i el benestar de les persones fins a uns nivells mínims.

Per vetllar pel medi ambient, el Circuit de Barcelona-Catalunya treballa constantment en la minimització del consum de recursos i la generació de residus, potenciant l’ús de materials reciclats, l’ús de fonts energètiques renovables i la valorització dels residus; col·labora amb els seus proveïdors i subcontractes per millorar en el respecte i protecció del medi ambient; potencia la comunicació i la formació de tots els treballadors per garantir una correcta actuació mediambiental i sensibilitza el públic i a totes les parts interessades en la protecció del medi ambient.

A continuació, s’enumeren algunes de les accions i millores que s’han implantat al Circuit de Barcelona-Catalunya en aquests últims anys:

  • Sistema de recollida selectiva d’envasos
  • Potenciació del punt verd
  • Punt net de reciclatge de residus de poc volum
  • Punt de recàrrega de vehicles elèctrics
  • Plantació del bosc Universia-Santander amb 300 arbres
  • Quantificació anual de tots els impactes ambientals per poder avaluar a través de dades quantitatives amb indicadors mediambientals: residus, energia, aigua, consum de paper, consum de piles, mobilitat, soroll, comunicació i formació. S’han introduït nous criteris socials i mediambientals als contractes amb proveïdors i personal extern
  • Celebració de curses i esdeveniments relacionats amb aspectes mediambientals

El compromís del Circuit de Barcelona-Catalunya i totes les accions realitzades, amb una implicació mediambiental pionera al món de l’esport del motor i dels circuits, ha donat els seus fruits als darrers anys amb reconeixements per part de la Federació Internacional d’Automobilisme (FIA) i de la Federació Internacional de Motociclisme (FIM):

Guardó de nivell Excel·lència del FIA Institute

L’any 2015, el Circuit de Barcelona-Catalunya va convertir-se en la primera pista de Formula One en obtenir el guardó de nivell Excel·lència que atorga el programa de sostenibilitat del FIA Institute. L’Esquema d’Acreditació Mediambiental del FIA Institute és un programa enfocat a millorar la sostenibilitat en l’esport del motor a tot el món i proveu un marc de treball en la gestió mediambiental als diferents grups d’interès i ofereix iniciatives per avançar en l’actuació mediambiental.

FIM Environment Award

La Federació Internacional de Motociclisme ha premiat al Circuit en dues ocasions. L’any 2012, es va reconèixer el projecte “Green meeting point”, que va desenvolupar-se aquell any i posteriorment amb l’objectiu de convertir el Circuit en una instal·lació respectuosa amb el medi ambient i un escenari referent per dur a terme accions de minimització de l’impacte ambiental i territorial derivades de la mobilitat. Amb el “Green meeting point”, el Circuit ha estat escenari de la Ruta Elèctrica, les e-Jornadas (conferència sobre el vehicle elèctric i les seves alternatives), el Bicircuit o les curses ECOseries, entre altres esdeveniments. El Circuit també ha promogut entre els assistents als Grans Premis i les curses celebrades durant la temporada l’ús de transport públic i l’optimització de places de vehicles particulars.

L’any 2016, la FIM va tornar a premiar per segon any al Circuit pel seu programa KISS Barcelona 2016 (Keep It Shiny & Sustainable), dut a terme durant el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP™. En el marc del programa del 2016, que va coincidir amb la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient (WED) i que va comptar amb la presencia de la UNEP, el Circuit va organitzar diferents activitats, iniciatives i campanyes de conscienciació durant el Gran Premi compromeses amb l’acord COP21, destacant les accions en promoció de la mobilitat sostenible (tren, autobús i bicicleta), i de Residu Zero amb les 3R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar), distribuint bosses i gots reutilitzables, sensibilitzant sobre el desaprofitament d’aliments -Stop Food Waste- i valoritzant els residus generats. Totes aquestes accions van estar acompanyades d’animacions inspirades en temàtica medi ambiental a les zones de públic, d’una oferta de gastronomia Km.0 a la nova zona Tapes GP i un concurs a les xarxes socials per conscienciar sobre la importància de preservar el medi ambient. Un any més també es va fer el concurs de dibuix, aquesta vegada amb els nens d’una escola de Barcelona, que també va comptar amb la col·laboració del pilot Marc Márquez, ambaixador de medi ambient de la FIM. Els resultats del KISS Barcelona 2016 van ser molt positius: al Circuit van repartir-se 4.000 bosses KISS Barcelona, 6.000 gots reutilitzables i van donar-se 1.000 kg de menjar.

El Circuit de Barcelona-Catalunya continua demostrant la clara aposta de gestió 3C del CirCuitCat; “Consciència, Compromís i Coherència” amb la sostenibilitat, amb l’objectiu de reduir l’impacte medi ambiental de la instal·lació i de reduir la petjada de CO2 per arribar a convertir-se en el primer traçat del món amb petjada zero.

Certificat3.45 MB
Carta de Política Medioambiental1.76 MB
Guardó de nivell Excel·lència del FIA Institute164.8 kB

We use our own and and third-party cookies, for the analysis of user navigation. If you continue browsing, we consider that you accept its use. You can change the settings or get more information here. If you want to hide this message click here.