Transparència al Circuit de Barcelona-Catalunya

Transparència

1. ORGANITZACIÓ

1.1 Estructura organitzativa i de funcionament

1.2 Alts càrrecs i directius

1.3 Empleats públics

 • 1.3.1 Dades d’ocupació pública
 • 1.3.2 Relació de llocs de treball de col•lectius específics
  (Actualment no hi ha cap relació de llocs de treball de col•lectius específics)
 • 1.3.3 Relació de llocs de treball del sector públic
 • 1.3.4 Personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l’Administració
  (Actualment no hi ha personal adscrit per adjudicataris de contractes signats amb l’Administració)
 • 1.3.5 Retribucions, indemnitzacions i dietes

1.4 Convocatòries: accés i resolució

 • 1.4.1 Convocatòries generals
  (Actualment no hi ha cap convocatòries generals)
 • 1.4.2 Convocatòries de personal laboral
 • 1.4.3 Convocatòries de col•lectius específics
  (Actualment no hi ha convocatòries de col•lectius específics)
 • 1.4.4 Formació per a promoció

1.5 Representació sindical

 • 1.5.1 Nombre d’alliberats sindicals
  (Actualment no hi ha nombre d’alliberats sindicals)
 • 1.5.2 Cost alliberats sindicals
  (Actualment no hi ha cost alliberats sindicals)

2. ECONOMIA I FINANCES

2.1 Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2.2 Informes d’auditoria de comptes i fiscalització

2.3 Estabilitat pressupostària: compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

2.4 El Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

 • 2.4.1 Inventari de béns immobles
 • 2.4.2 Béns mobles de valor especial
  (No és aplicable)
 • 2.4.3 Gestió del patrimoni
  (No és aplicable)
 • 2.4.4 Contractació patrimonial
  (No és aplicable)

2.5 Subvencions i ajuts

 • 2.5.1 Subvencions i ajuts públics previstos
 • 2.5.2 Subvencions i ajuts públics atorgats
 • 2.5.3 Control financer de les subvencions i ajuts

3. CONTRACTACIONS

3.1 Entitats i òrgans de contractació
L’òrgan de contractació de l’entitat és el Director General.

3.2 Contractació programada

 • 3.2.1 Alertes i anuncis previs
 • 3.2.2 Programació de contractes de Valor estimat elevat

3.3 Licitacions en tràmit

 • 3.3.1 Composició, forma de designació i convocatòries de les meses de contractació
 • 3.3.2 Licitacions en tràmit
 • 3.3.3 Contractes adjudicats
 • 3.3.4 Publicació de les resolucions d’adjudicació/actes de valoració de les meses de contractació
 • 3.3.5 Renúncies i desistiments

3.4 Contractes subscrits

3.5 Execució dels contractes

3.6 Criteris interpretatius, acords i directrius

3.7 Recursos i resolucions judicials

 • 3.7.1 Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
 • 3.7.2 Resolucions Judicials

3.8 Estadístiques i registres de contractació

 • 3.8.1 Seguiment i avaluació de la contractació pública
 • 3.8.2 Estadístiques del volum pressupostari de les adjudicacions en cada procediment contractual
 • 3.8.3 Llista i quantia de les compres i les contractacions
 • 3.8.4 Relació de les contractacions econòmicament més significatives
 • 3.8.5 Dades de les adquisicions de subministraments per Internet
 • 3.8.6 Memòries corporatives
 • 3.8.7 Consulta directa del Registre Públic de Contractes
 • 3.8.8 Consulta del Registre Públic de Contractes amb formulari
 • 3.8.9 Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)
 • 3.8.10 Informació censal de les empreses inscrites al RELI
 • 3.8.11 Registre d’empreses classificades

3.9 Convenis

 • 3.9.1 Registre de convenis de col•laboració
 • 3.9.2 Altres convenis

4. LÍNIES D’ACTUACIÓ

4.1 Pla de Govern

4.2 Plans i programes generals i sectorials

4.3 Auditories dels serveis públics
(Actualment no hi ha auditories de serveis públics)

4.4 Informació estadística

 • 4.4.1 Estadística oficial
 • 4.4.2 Altres estadístiques

4.5 Publicitat institucional
(No disposem de publicitat institucional)

5. PROCEDIMENTS I ACTUACIONS JURÍDIQUES

5.1 Normativa

 • 5.1.1 Normativa sectorial
 • 5.1.2 Directives, instruccions i circulars
 • 5.1.3 Normativa en tràmit

5.2 Règim d’intervenció administrativa

 • 5.2.1 Actes amb incidència sobre el domini públic
  (Actualment no hi ha actes amb incidència sobre el domini públic)
 • 5.2.2 Actes amb incidència sobre la gestió dels serveis públics
  (Actualment no hi ha actes amb incidència sobre la gestió dels serveis públics)

5.3 Revisió d’actes administratius
(Actualment no hi hagut revisió d’actes administratius)

5.4 Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública
(Actualment no hi hagut resolucions administratives i judicials amb rellevància pública)

5.5 Resolucions judicials en matèria de transparència
(Actualment no hi hagut resolucions judicials en matèria de transparència)

5.6 Dictàmens i informes

 • 5.6.1 Dictàmens
  (Actualment no hi ha dictàmens)
 • 5.6.2 Informes
  (Actualment no hi ha informes)

Vols més informació sobre els nostres productes VIP?

Si us plau, omple els següents camps per poder accedir a la informació detallada.

Si desitges rebre una proposta personalitzada a les teves necessitats pots contactar-nos directament a suport.hospitality@circuitcat.com i estarem encantats d’atendre la teva petició.

He llegit i accepto la Política de Privacitat
Moltes gràcies!

Hem rebut correctament les seves dades.

Ho sentim!

S’ha produït un error en el procés d’enviament del formulari. Si us plau, revisi que tots els camps s’hagin emplenat correctament.

We use our own and and third-party cookies, for the analysis of user navigation. If you continue browsing, we consider that you accept its use. You can change the settings or get more information here. If you want to hide this message click here.